4-Day Fes to Marrakech Sahara Desert Tour

4-Day Fes to Marrakech Sahara Desert Tour

From Marrakech to Fes, take a three-day Sahara desert trip.